oota sekund, palun

Siin sünnivad uued seosed.

Digiturundus strateegilise silmaga:

CVI | tekstid | reklaamid | fotod | turundusvideod | digiturundus |
veebilehed | sisuturundus | UX,UI

Lähtestan turundusstrateegia:

millega, millal ja millistes kanalites olla aktiivne? Milline on pöördumise vorm ja stilistika?

Loon kõik sisu selgitavad visuaalid:

veeb, kujundused, fotod, videod, animatsioonid jne - kõik, et Sinu pakkumisi hästi näha saaks.

Käivitan sisuturundusvoo:

kindla rütmiga, sihtrühma kõnetav sisuturundus päevakajaliste teemade võtmes.

Jälgin ja mõõdan sõnumite toimivust:

mida näitavad numbrid? Kas sihtrühm on koos meiega? Mida oodatakse meilt homme?

Tehtud tööd:

CVI | turundusstrateegia | kampaania | print-, raadio-, tele- ja veebireklaam
logod | UX/UI | POS-lahendused, graafika | fotod ja videod

Võta ühendust:

Andres Tarto

Andres Tarto

Seos Meedia

Andres Tarto

tartoandres@gmail.com
tel 510 6050