GDPR24.ee reklaamid

Tehtud tööd: GDPR24.ee turundusstrateegia, kanalid, blogi Teenuste paketeerimine ja liigitamine, tekstid veebis ja reklaamides + kujundused, fotod ja illustratsioonid. KES/MIS? KLIENT Waldrand Law OÜ VALDKOND…

  • 01/10/2019

TasutaTV ja HübriidTV

Tehtud tööd: Eesti vabalevikanalite edastamiseks loodud teleplatvormi (AntenniTV, end TasutaTV) kõik turundustegevused Strateegia, BTL ja ATL kanalid, sisuturundus, videod, partnersuhted, koolitused, reklaamid ja reklaamitekstid, veeb,…

  • 01/10/2019

Muud tööd

Tehtud tööd: Tallinna Sadama kujundused ja palju muud QVara reklaamid, erinevad kino- ja muude ürituste plakatid, kõik ideed, fotod, tekstid ja teostus. KES/MIS? KLIENT ERINEVAD…

  • 01/10/2019